پیشینه تاریخی شهر

تاریخچه

شهر جناح مرکز بخش جناح واقع در 33 کیلومتری جنوب شهرستان بستک استان هرمزگان قرار دارد . این شهر با جمعیتی بالغ بر 6910 نفر در طول جغرافیایی 17/54 و عرض جغرافیایی 1/27 و در مساحتی به میزان 560 هکتار و با ارتفاع 330 متر از سطح دریا در دشتی هموار واقع گردیده است و حدود آن از شمال به رودخانه مهران و صحرای خلوص و از سمت جنوب به خور جناح و کوه موسوم به کوه سفید و از سمت مغرب به کهتویه و ازسمت شرق به کوه هایی که یکی از آثار تاریخی مهم به جا مانده از قدیم الایام بنام قلعه کلات بر روی آن واقع گردیده منتهی می گردد. کوه سفید با ارتفاع 1100 متر در سمت جنوب و رودخانه خشک مهران خط القعر جغرافیایی شهر و منطقه در سمت شمال واقع گردیده است. جناح در سال1383 با تصویب هیأت محترم دولت از روستا به شهر ارتقاء یافته و شهرداری آن با مدیریت اولین شهردار جناح جناب آقای مهندس حاتمی آغاز بکارنمود و تاکنون تلاش های زیادی برای عمران و آبادانی شهر بعمل آمده و پیشرفتهای چشم گیری نیز حاصل شده است.