يکشنبه, 4 آبان 1399
  • ساعت : ۸:۸:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ 
  • کد خبر : ۱۹۹۵
اطلاعیه
ازآنجائیکه به زودی مزایده اراضی مربوط به شهرداری برگزارخواهدشد ودریافت اسنادمزایده ازطریق سامانه ستادانجام می شود.

ازآنجائیکه به زودی مزایده اراضی مربوط به شهرداری برگزارخواهدشد ودریافت اسنادمزایده ازطریق سامانه ستادانجام می شود.متقاضیان نسبت به ثبت نام و دریافت توکن ازطریق دفترپیشخوان خدمات دولت واقع درشهربستک،خیابان مصطفویه ،میدان بسیج،جنب بانک ملی بسیج مراجعه نمایند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0