يکشنبه, 4 آبان 1399
  • ساعت : ۱۰:۳۹:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ 
  • کد خبر : ۱۹۹۴
شهرداری جناح درارزیابی شهرداری های درجه 4 تا 6 استان هرمزگان در سال 1398 حائز رتبه سوم استان شد
نتیجه ارزیابی شهرداری های استان هرمزگان اعلام شد که شهرداری جناح دربین شهرداری های درجه 4 تا 6 استان هرمزگان بعداز شهرداری بندرخمیر و بندرکنگ رتبه سوم را بدست آورده است.

نتیجه ارزیابی شهرداری های استان هرمزگان اعلام شد که شهرداری جناح دربین شهرداری های درجه 4 تا 6 استان هرمزگان بعداز شهرداری بندرخمیر و بندرکنگ رتبه سوم را بدست آورده است.

در این ارزیابی درون سازمانی شهرداری جناح بعنوان شهرداری درجه 4 استان هرمزگان رتبه اول مالی،رتبه دوم اداری،رتبه سوم عمرانی،رتبه چهارم خدمات شهری،رتبه پنجم شهرسازی را کسب و درمجموع همه برآیندهادربین شهرداری های ارزیابی شده در سال 1398 سوم شده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0