يکشنبه, 4 آبان 1399
 • ساعت : ۱۰:۰:۵۱
 • تاريخ :
   ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ 
 • کد خبر : ۱۹۹۲
    /  4
بازدیدمدیركل اقتصادی وخدمات مالی سازمان شهرداریها ودهیاریهای كشور ازپروژه های عمرانی شهرداری جناح
دکترکوشش تبارمدیرکل اقتصادی و خدمات مالی درمعیت مدیرکل امورشهری وشوراها,اعضای شورای اسلامی شهروشهردارجناح ازشهرجناح بازدیدکرد.

  

 • دکترکوشش تبارمدیرکل اقتصادی و خدمات مالی درمعیت مدیرکل امورشهری وشوراها,اعضای شورای اسلامی شهروشهردارجناح ازشهرجناح بازدیدکرد ودرجریان آخرین وضعیت پروژه های عمرانی شهرقرارگرفت.غبارروبی وادای احترام به شهدای گمنام شهروبازدیدازمزارشهدای گمنام غواص,بازدیدازبلوارهای حاج منصورعباسی,بلوارامام خمینی(ره) وبلوارفاروق عباسی,عملیات اجرایی احداث سایت اداری شهرجناح,بلوارآدینه,تالارفاروق عباسی,محدوده بازآفرینی وبافت تاریخی شهرازجمله پروژه هایی بودندکه موردبازدیدقرارگرفتند.
 • درنشست تخصصی مهندس جلالی شهردارجناح ومحمدعقیل مدنی رئیس شورای شهرجناح ونائب رئیس شورای اسلامی استان,گزارشی ازحوزه های مختلف شهروشهرداری,ظرفیتهاوپتانسیلهای توسعه شهررا به سمع ونظرمدیرکل محترم رساندند
 • .مهندس صادقی پورمدیرکل امورشهری استانداری دربیاناتی به ارایه کیفیت بالای پروژه های عمرانی اجراشده درشهرپرداخت وازمشارکت حاج منصورعباسی درپروژه های شهر تقدیروتشکرکرد.
 • دکترکوشش تباردرسخنانی ضمن تقدیرازاهتمام وتوجه شورای محترم شهروشهردارجناح به اجرای کیفی پروژه ها, ازخدمات ارزنده حاج منصورعباسی قدردانی نمودوکیفیت اجرایی پروژه های شهری جناح را الگوی مناسبی درکشور دانست وخواستارالگوگیری شهرداریهای کشورازپروژه های عمرانی شهرجناح شد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  5.7.4.0
  V5.7.4.0