يکشنبه, 30 شهريور 1399
 • ساعت : ۱۲:۲۶:۴۳
 • تاريخ :
   ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ 
 • کد خبر : ۱۹۹۰
    /  2
برگزاری ششمین جلسه كارگروه سرمایه گذاری شهرداریهای كشور
مهندس محمدجلالی شهردارجناح كه ازسوی اداره کل اقتصادی وخدمات مالی سازمان شهرداریهاودهیاریهای کشوربه عنوان عضوکارگروه سرمایه گذاری شهرداریهای کشور انتخاب شده است، به عنوان نماینده شهرهای ۵۰ هزارنفرجمعیت دراین جلسه شرکت کرد.
 • مهندس محمدجلالی شهردارجناح كه ازسوی اداره کل اقتصادی وخدمات مالی سازمان شهرداریهاودهیاریهای کشوربه عنوان عضوکارگروه سرمایه گذاری شهرداریهای کشور انتخاب شده است، به عنوان نماینده شهرهای ۵۰ هزارنفرجمعیت دراین جلسه شرکت کرد.

 

 • جلسه فوق درتاریخ ۲۳مردادماه ۹۸ به میزبانی شهرداری پاکدشت استان تهران وبه ریاست مدیرکل دفتراقتصادی وخدمات مالی سازمان شهرداریها،وباحضور کارشناسان وزارت کشوروسازمان شهرداریهاودهیاریها، شهرداران کلانشهرهای تهران,تبریز,ارومیه,شیراز,قم,وشهرهای جناح ،دزفول,ورامین,گلپایگان,پاکدشت و خمینی شهر به نمایندگی ازشهرهای کشوربرگزارگردید.

 

 • دراین جلسه شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداریهای کشوربررسی شدواصلاحاتی درشیوه نامه به عمل آمدومقررشدپس از تصویب نهایی به عنوان وحدت رویه درکشورملاک عمل سرمایه گذاری قرارگیرد.

 

 • مهندس محمدجلالی دراین نشست با تقدیرازتلاشهای ارزنده مقام عالی وزارت کشور,معاون توسعه وعمران وزیرکشوراظهارداشت,دراستان هرمزگان با تدبیرودوراندیشی استاندارساعی وپرتلاش استان,معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار,مدیرکل امورشهری ودفترفنی وهماهنگی لازم با مدیر کل راه وشهرسازی استان درتامین اراضی موردنیاز,زمینه توسعه وعمران درشهرهای استان روند شتابانی گرفته است.

 

 • مهندس جلالی همچنين ازخیراندیشمندشهرجناح واستان, حاج منصورعباسی به دلیل خدمات ارزنده درحوزه عمران شهری وروستایی به نیکی یادنمودوازایشان تقدیرکرد.

 

 • درادامه جلسه مهندس جلالی به مسایل مربوط به حوزه سرمایه گذاری درشهرهای کوچک و زیر ۵۰هزارنفرجمعیت پرداخت که پیشنهادهای ارائه شده مورداستقبال اعضای کارگروه قرارگرفت
امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

  5.7.4.0
  V5.7.4.0