پنج‌شنبه, 3 بهمن 1398
  • ساعت : ۷:۴۳:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ 
  • کد خبر : ۱۹۸۶
محدوده بازآفرینی شهرجناح تصویب شد.
محمدجلالی شهردارجناح اعلام کرد درجلسه امروزکمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری وشهرسازی استان ۲۲خردادماه ۹۸ که به ریاست معاون محترم هماهنگی امورعمرانی استانداری وبا حضورمدیران کل واعضای کمیسیون درسالن جلسات حوزه معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری برگزارگردید, مساحت ۶۷/۳ هکتارازمحدوده بافت ارزشمندتاریخی شهرجناح به منظورانجام عملیات بازآفرینی شهری به تصویب رسید.

محمدجلالی شهردارجناح اعلام کرد درجلسه امروزکمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری وشهرسازی استان  ۲۲خردادماه ۹۸ که به ریاست معاون محترم هماهنگی امورعمرانی استانداری وبا حضورمدیران کل واعضای کمیسیون درسالن جلسات حوزه معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری برگزارگردید, مساحت ۶۷/۳ هکتارازمحدوده بافت ارزشمندتاریخی شهرجناح به منظورانجام عملیات بازآفرینی شهری به تصویب رسید.دراین محدوده از بافت شهرجناح که هسته اولیه شهرراتشکیل میدهند,خانه هایی با قدمت ۱۵۰ ساله وجوددارندکه دارای سازه هایی مستحکم بوده وجریان زندگی دراین منازل ساری وجاری بوده,به نحوی که با انجام عملیات بازآفرینی,ضمن اهمیت دادن به این بناها درمحدوه بافت مصوب,ومرمت جداره ها ,کف سازی درپیاده روهاانجام خواهدشدوامکان رونق گردشگری وبوم گردی فراهم می شود.با فراهم شدن گردشگری ,توانمندسازی ساکنین محدوده مصوب انجام خواهدشدومعماری این بخش ازشهرنیز رونق خواهدگرفت.

تأمین خدمات شهری وزیرساختهای معابر وخدمات محله ای واستفاده ازتوان ساکنین محدوده بافت مصوب در ارزش دهی به منزلت مکانی این بافت وهمچنین استحکام بخشی به قسمتی از ابنیه ناپدار ازاهداف مدیریت شهری در بازآفرینی شهری است.

مهندس جلالی ازمعاون محترم وساعی هماهنگی امورعمرانی استانداری ,مدیرکل امورشهری,مدیرکل دفتر فنی استانداری,مدیرکل راه وشهرسازی ,مدیرمعماری وشهرسازی اداره کل راه وشهرسازی وهمکاران محترم شان,مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری استان وسایراعضای کمیسیون به دلیل توجه به بافت تاریخی شهرجناح وتصویب محدوده طرح بازآفرینی شهری جناح با رأی قاطع اکثریت اعضاقدردانی وتشکرنمود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0