پنج‌شنبه, 3 بهمن 1398
  • ساعت : ۱۰:۰:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ 
  • کد خبر : ۱۹۸۳
    /  5
آغازعملیات زیباسازی دربافت تاریخی
شهرجناح دارای حدود100هکتار بافت قدیمی و ارزشمندی است که دراین بافت ساختمانهایی با قدمت ۱۵۰ساله،۱۰۰ ساله و۸۰ ساله وجود دارد.این ساختمان ها جز هویت شهرمحسوب می شوند.ساختمان هایی که گویای قدمت و تاریخ و سبک زندگی و بهره گیری از طبیعت برای سکونت و زیست را فراهم می آورند

شهرجناح دارای حدود100 هکتار بافت قدیمی و ارزشمندی است که دراین بافت ساختمانهایی با قدمت ۱۵۰ساله،۱۰۰ ساله و۸۰ ساله وجود دارد.این ساختمان ها جز هویت شهرمحسوب می شوند.ساختمان هایی که گویای قدمت و تاریخ و سبک زندگی و بهره گیری از طبیعت برای سکونت و زیست را فراهم می آورند.به دلیل فرسودگی جداول و لزوم احداث پیاده روسازی و گذرگاه عابرپیاده،عملیات اجرایی تعویض سنگ های جداول فرسوده باسنگ مالون و اجرای کف سازی پیاده روسازی با سنگ های ورقه ای ازخیابان سعدی آغازشد.

مهندس جلالی شهردارجناح با اظهار این مطلب بیان داشت به علت لزوم همگن بودن بافت تاریخی با مصالح بکاررفته در کف سازی پیاده رو و سنگ های جداول،از سنگ مالون و سنگ های ورقه ای استفاده می شود.

شهردارجناح بیان داشت خیابان سعدی و خیابان حاج احمددرود تا چهارراه مسجدجامع وچهارراه مخابرات ادامه می یابد.هدف مدیریت شهرداری حفظ هویت معماری است و تلاش خود را جهت احیای معماری به کارخواهدگرفت.

حفظ ومرمت بافت تاریخی و لزوم توجه به بافت قدیم وارزش گذاری به بافت تاریخی بوده و در رونق گردشگری شهرنقش مهمی ایفاء خواهدنمود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0