جمعه, 20 تير 1399
 • ساعت : ۶:۵۰:۴
 • تاريخ :
   ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ 
 • کد خبر : ۱۹۷۴
نشست مشترك شهرداران كشور باموضوع مدیریت بحران
به دعوت رییس مرکزمطالعات شهری وروستایی وزارت کشور، نشست نمایندگان شهرداران استانهای کشور درمورخ ۱۱دی ماه ۹۷ درپایگاه مدیریت بحران شهرداری منطقه ۶ تهران برگزارشد.
 • به دعوت رئیس مرکزمطالعات شهری وروستایی وزارت کشور، نشست نمایندگان شهرداران استانهای کشور درمورخ ۱۱دی ماه ۹۷ درپایگاه مدیریت بحران شهرداری منطقه ۶ تهران برگزارشد.
 • دراین نشست که باحضورشهرداران منتخب استانهای کشور,مسؤلان سازمان شهرداریهای وزارت کشور,جانشین شهردارتهران,اساتیددانشگاههای تهران واصحاب رسانه برگزارشد,حوادث وسوانح مختلف به وقوع پیوسته در کشور,مسایل ومشکلات مختلف بررسی وراهکارمختلف ارایه گردید.دراین نشست شهرداران دزفول,کرمان,بیرجندومهندس جلالی شهردارجناح به نمایندگی ازشهرداران منتخب صحبت کردند.
 • مهندس جلالی شهردارجناح درخصوص مسایل ومواردمرتبط با مدیریت بحران درحوادث طبیعی,امکانات وظرفیتها وکمبودهای شهرهای استان مواردی را بیان نمودواظهارداشت دردستورالعمل ابلاغی وزیرمحترم کشورباموضوع تشکیل ستادمدیریت بحران درشهرها، وظایف انجمنهاوتشکلهای مردم نهادوسایردستگاههای مرتبط بامدیریت بحران به خوبی تعیین نشده ودرموقع وقوع بحرانهابه عنوان یک چالش درمدیریت وهماهنگی بین دستگاههای خدمات رسان مواجه خواهیم شد.
 • مهندس جلالی خواستارتقویت مدیریت محلی وشهرداریها وشوراهاوتجهیزمراکزمعین ودارای سابقه حوادث طبیعی گردید وبیان داشت,مدیریت محلی اگرآموزش های لازم را ببیندباتوجه به شناختی که ازشهروروستادارد,درموقع وقوع حوادث بهترمیتواندخدمات رسانی مطلوب را ارائه نماید.مهندس جلالی ازتوجه وعنایت استاندارمحترم استان,معاون محترم امورعمرانی ومدیریت بحران استان به تأمین زیرساخت شهرهای استان نیز تقدیر وتشکر نمود.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  5.7.4.0
  V5.7.4.0