پنج‌شنبه, 19 تير 1399
  • ساعت : ۶:۴۴:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ 
  • کد خبر : ۱۹۷۳
آغازعملیات جدول گذاری خیابان 20 متری از جنب پاسگاه انتظامی به طرف پست برق
عملیات جدول گذاری خیابان 20 متری از جنب پاسگاه انتظامی به طرف پست برق آغازشد.

با هدف بهبود عبور و مرور،بهسازی محیط شهری و سهولت دررفت وآمدجمعیت ساکن در شهرک 55هکتاری وهمچنین دسترسی مناسبتربه محدوده شهرک ۵۵ هکتاری وبافت مرکزی شهر,عملیات اجرایی جدول گذاری خیابان20 متری از جنب پاسگاه انتظامی به طرف پست برق به طول 1000 متروعرض 20 متر آغاز شد.جدول گذاری و زیرسازی این پروژه توسط حاج منصورعباسی و آسفالت آن توسط شهرداری انجام خواهدشد.این پروژه زیرساخت مناسبی رابه منظوردسترسی به شهرک پرگان که به صورت مشارکتی با اداره کل راه وشهرسازی توسط شهرداری تملک شده است,فراهم خواهدکرد.مهندس جلالی ازمساعدت های حاج منصور عباسی خیربزرگ اندیش شهرجناح دراجرای این پروژه تقدیروتشکرکرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0