• ساعت : ۶:۵۷:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ 
  • کد خبر : ۱۹۶۸
آماده سازی بروكف شهرك پرگان
جرای عملیات آماده سازی طرح ۱۵هکتاری شهرک پرگان که مهرماه امسال در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسید، به صورت مشارکت شهرداری، راه و شهرسازی و مساعدت حاج منصورعباسی خیربزرگوار شروع شد.

 

اجرای عملیات آماده سازی طرح ۱۵هکتاری شهرک پرگان که مهرماه امسال در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسید، به صورت مشارکت شهرداری، راه و شهرسازی و مساعدت حاج منصورعباسی خیربزرگوار شروع شد.
دراین طرح که ۱۵ هکتار از اراضی راه و شهرسازی که با مشارکت شهرداری درحال آماده سازی است شهرداری سهم مناسبی از زمين بابت آماده سازي در اختیار دارد.
مهندس جلالی شهردار جناح با اعلام این خبر افزوداراضی خدماتی مناسبی دراین طرح دیده شده است تا اراضي مورد نياز طرح هاي پيراموني تامين شود.
همچنین طراحی طرح به نحوی مناسب انجام شده است که تیپهای متعددی از اراضی جهت مسکونی را بتوان درساخت مسکن تامین کرد.
مهندس جلالی با تقدیر ازمعاون عمرانی استاندار,مدیرکل راه وشهرسازی وهمکاران محترمشان اضافه کردشهرداری جناح با آماده سازی طرح نسبت به تشکیل بانک زمین اقدام نموده که به منظوربازگشایی املاک واراضی واقع درطرح اراضی مناسبی را دراختیارخواهدداشت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها