پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

اسامی شهرداران شهرجناح از 84 تاکنون

 

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی

 

رشته تحصیلی

 

سمت

 

تاریخ

شروع بکار

 

تاریخ خاتمه

1

محمدرضا حاتمی

لیسانس

کشاورزی

شهردار

84/06/01

85/03/26

2

فاطمه تاتوره

لیسانس

مدیریت دولتی

سرپرست

86/03/27

86/04/29

3

محمدسعید دست پاک

لیسانس

ریاضی

شهردار

86/04/30

92/06/31

4

فاطمه تاتوره

لیسانس

مدیریت دولتی

سرپرست

92/07/20

92/11/12

5

عبدالرحیم قادری

لیسانس

حقوق قضایی

شهردار

92/11/13

96/06/01

6

عبدالرحیم قادری

لیسانس

حقوق قضایی

سرپرست

96/06/02

96/09/13

7

محمد جلالی

فوق لیسانس

کشاورزی

شهردار

96/09/14

-

 

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0