پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ميدان ورودي شهر222.jpg

شهرجناح به مختصات طول جغرافيائي 00  17  54  عرض جغرافيائي  1  27  وارتفاع متوسط 330 متر كه در 31 كيلومتري جنوب غرب شهربستك قرارگرفته است. شهرجناح با موقعيت دشتي بوسيله يك جاده فرعي آسفالته فرعي به طول 10 كيلومتر به جاده اصلي بستك-بندرلنگه ( كيلومتر21 ) متصل مي شود كه از اين طريق با مركز شهرستان وديگرنقاط  شهري و روستايي ارتباط برقرار مي كند
.جمعيت : 1328 خانوار كه شامل 5903 نفر است
 . از اين تعداد 8/72 درصد باسواد هستند
. مشاغل عمده اهالي : كارگري، داد و ستد، زراعت و باغداري محصولات عمده زراعي : غلات ( گندم وجو ) و سبزيجات
. نوع كشت : ديمي و آبي                                 محصولات عمده باغي : خرما                              منابع آب كشاورزي : چاه دستي
منابع آب آشاميدني : چاه لاورميستان5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0