پنج‌شنبه, 29 شهريور 1397
عنوان : جابجایی شبكه های برق فشارمتوسط در خیابان امام خمینی(ره)
کد خبر : ۱۹۴۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ 
ساعت : ۱۲:۱۴:۳۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

درخیابان امام خمینی(ره) با تعریض1.5مترازهرطرف به عرض معبر،18 تیر فشارمتوسط درمعبر قرارگرفت که با مساعدت اداره برق شهرجناح درحال جابجایی است.جابجایی شبکه های برق و تیرهای فشارمتوسط به پیاده رو از سواره رو با کمک مدیرت محترم برق جناح درحال اجراست.لازم به ذکر است بلوار امام خمینی (ره)شهرجناح تنها محور ارتباطی بین استانی و بین شهرستانی است که ارتباط بین لامرد دراستان فارس و عسلویه دراستان بوشهر و شهرستانهای بستک، بندرلنگه و پارسیان دراستان هرمزگان می باشد.به منظورایمنی سفروتسهیل وبهبودعبورومرورشهروندان بزرگوارجناح وهمچنین وسایط نقلیه عبوری به شهرستان های استان های فارس و بوشهر و همچنین شهرستان های بندرلنگه و پارسیان به محور ارتباطی بلوارامام خمینی(ره)دردستورکارمطالعه و بهسازی قرارگرفت.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0