پنج‌شنبه, 29 شهريور 1397
عنوان : اجرای تأسیسات آبیاری تحت فشار در بلوارامام خمینی(ره)
کد خبر : ۱۹۴۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ 
ساعت : ۱۲:۵۳:۵۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به منظور مدیریت صحیح مصرف آب و آبیاری در فضای سبز،اجرای تأسیسات آبیاری تحت فشاردربلوارامام خمینی(ره)دردست اجراست.مهندس جلالی شهردارجناح اظهارداشت با توجه به پخش لایه های اساس و زیراساس بلوارامام خمینی(ره)لوله گذاری های عرضی و طراحی شبکه آبرسانی و آبیاری تحت فشار درحال اجراست.به همین منظور کلیه لوله ها و تجهیزات نیز خریداری شده است.اصلاح گونه های گیاهی در بلوار امام خمینی(ره)دردستورکارقراردارد.مصرف بهینه آب در بحران بی آبی و استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار از راهکارهای مهم مدیریت مصرف آب درآبیاری فضای سبزشهری است.هدف مدیریت شهری استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار جهت مصرف بهینه آب می باشد.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0