پنج‌شنبه, 29 شهريور 1397
    /  6
عنوان : اجرای مرحله دوم طرح تفكیك از مبدا پسماند شهر جناح
کد خبر : ۱۹۳۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ 
ساعت : ۸:۱۲:۴۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

  • عملیات اجرایی مرحله دوم طرح تفکیک از مبدا پسماند از ۲۷فروردین ماه با آموزش چهره به چهره شهروندان درقسمت دوم شهروهمچنین مدارس ومکانهای عمومی شهرآغاز شد. نصف شهر قبل از ایام تعطیلات سال ۹۷شمسی با آموزش چهره به چهره تیم آموزشی شهرداری به اتفاق مشاور طرح درب منازل شهروندان وبا تحویل کارتن پلاست های ویژه به هر خانوار و تخصیص کد اشتراک برای آنان به اجرا درآمده بود.
  • مهندس جلالی شهردار جناح هدف از اجرای مرحله دوم طرح تفکیک ازمبدا پسماند را حفظ محیط زیست به عنوان اولویت نخست ،کاهش میزان کل زباله های جمع آوری شده وبرگرداندن زباله های خشک قابل بازیافت به چرخه تولیدعنوان کرد واظهارداشت گسترش آموزش واجرای طرح به کل شهر به همراه نظارت بر مناطق آموزش دیده مرحله اول توسط تیم مشاوره ای شهرداری درحال انجام است واضافه کرد با اجرای مرحله دوم طرح به عنوان تنهاشهری دراستان وکشورهستیم که به طورکامل طرح تفکیک ازمبدا پسماندهای خشک را به مرحله اجرا درآورده ایم.
  • مهندس جلالی باتقدیروتشکرازهمراهی همشهریان فهیم وبزرگوار شهر عنوان نموداجرای موفقیت آمیزاین طرح درگروهمت وهمراهی وهمکاری همشهریان بزرگوار بوده وخواهدبود. در اجرای مرحله دوم این طرح صبح ها نظارت بر اجرای صحیح مناطق آموزش دیده مرحله اول درقسمت اول شهر و عصرها آموزش مناطق جدید و باقیمانده شهر در دستور کار قرار گرفته است.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0